ซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน

1) บริการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน สมุดเขียน ปกรายงาน ที่ผลิตจากงานผลิตเอกสารกลาง รวมทั้งหนังสือ ตำราที่ผลิตจากสำนักพิมพ์ มทส. แก่นักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา ณ ห้อง Bookstore อาคารบรรณสาร ชั้น 1

2) ตรวจสอบ/สั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ คลิก Link