ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan – ILL)

ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan – ILL)

เป็นบริการขอสำเนาเอกสารหรือยืมหนังสือที่ไม่มีให้บริการในห้องสมุด ศูนย์บรรณสารฯ โดยขอยืมระหว่างห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

สามารถแจ้งความต้องการผ่านทาง E-mail : library@sut.ac.th