สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
1การให้บริการของพนักงาน ศบส.
2มีบริการนำหนังสือที่ยืมมาส่งให้ถึงตัวอาจารย์และคืนที่อาคารวิชาการ
3รอยยิ้มและการให้คำแนะนำของพนักงานส่วนมาก
4ความหรูหราของโต๊ะเก้าอี้ เพื่ออะไรดูโก้หรูเหรอ
5มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้เยอะดีครับ
6บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่โปร่งสบาย
7การมีมิตรไมตรีของพนักงานในการบริการ
8เงียบดี เย็น ไม่ร้อน
9แอร์เย็นดี
10เบื่อการประเมินแบบนี้มากๆ
11ห้องนำสะอาดมากๆค่ะ บรรยากาศในบรรณสารดีมาก พี่ๆบุคคลากรส่วนใหญ่ก็ให้บริการดี
12บรรยากาศน่านั่ง
13บุคลากรให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
14บรรยากาศเหมาะแ่ก่การอ่านหนังสือ
15ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
16บรรยากาด หน้าอ่านคับ แอเย็นดีด้วย แต่บางทีก็หนาวไปหน่อย เฮอะๆ
17ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มมากและหลากหลายขึ้น
18เจ้าหน้าที่มีน้ำใจ และหัวใจของผู้ให้บริการ ขอบคุณอีกครั้งในความช่วยเหลือเสมอมา
19เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการดี พูดจาไพเราะ
20เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ช่วยเหลือดีมาก
21การให้บริการของพนักงานแบบมีจิตเป็นสาธารณะ
22บริการที่ดีมากของพนักงาน
23การบริการของเจ้าหน้าที่
24บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการดีมาก, ห้องน้ำสะอาด, จัดที่นั่งได้ดี
25บุคลากรบางคนเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเต็มใจให้บริการ
26พี่ๆบรรณารักษ์
27บุคลากรมีความใส่ใจในบริการ service mind เยี่ยมมาก สารสนเทศมีหลายฐานข้อมูล
28การบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี
29บรรยากาศน่าอ่านหนังสือ
30บรรยากาศน่าอ่านหนังสือ
31สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
32บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
33บรรณารักษ์
34การให้บริการที่สะดวก
35พริ๊นงาน
36^^ สถานที่okมาก
37บรรณารักษ์บางท่านพูดอัธยาศัยดีมาก
38บรรยากาศ
39การบริการในส่วนของห้องสมุดถือว่าดีมาก
40การอบรมทำได้ค่อนข้างดี
41ความเป็นมิตรของบุคลากร
42สามารถบริการยืมต่อทางอิรเตอร์เน็ตได้
43การบริการของเจ้าหน้าที่
44ที่นั่งสบาย
45เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมากค่ะ อัธยาศัยดีมาก และยังช่วยค้นในกรณีที่หาไม่เจออีกด้วย ขอตบมือดังๆให้เลยค่ะ
46ทันสมัย มีข้อมูลครบ
47การบริการของเจ้าหน้าที่,ห้องอ่านหนังสือเปิดบริการ 24 ชม.
48ประทับใจทุกอย่างแต่อยากให้มีมุมร้องเพลงคาราโอเกะ
49สถานที่
50ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว
51สถานที่โอ่โถง หรูหรา
52สถานที่สะอาด กว้างขวาง
53อากาศสบาย
54อินเทอร์เนตเร็ว...และมีห้องค้นคว้าเดี่ยวเหมาะแก่นักศึกษาบัณฑิต
55การบริการและบรรยากาศ
56การบริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และคุณภาพงานบริการ
57เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
58บรรยากาศเหมาะเเก่การอ่าน
59ความสะอาด / ความสวยงาม
60ความสะอาด สะดวก สบาย เป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
61การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา
62fTlsiWlwfoQowWK
63ทันสมัยดี
64น่านั่งอ่านหนังสือมากๆครับ
65บริการรวดเร็ว
66พอใจสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการ แต่การบริการบางประเภทไม่มีความเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู่ใช้บริการ
67ใช่
68notlwYpXSZWTjlHsaF
69หนังสือมีให้ค้นคว้าเยอะแยะมากมาย ดีจริงๆ
70cjQfbyjwJ
71บบรยากาศในการค้นคว้าเพิ่มเติมเงียบดีค่ะ
72ylOlwIyZctWGJx
73spywDkdjTepFBAEK
74NHOlyixiMqbn
75xzSJOafuKHwcsFyQO
76บรรยากาศ และการจัดระบบของทรัพยากรสารสนเทศ
77QPTZUbhl
78พนักงานที่ให้บริการ
79การสืบค้นข้อมูลดี รวดเร็ว
80การสืบค้นข้อมูลดี รวดเร็ว
81แอร์เย็น ห้องน้ำสะอาด
82สถานที่สะดวกสบาย
83สถานที่ บริเวณภายในที่กว้าง
84บรรยากาศ
85บริเวณอ่านหนังสือชั้ และห้องค้นคว้ามีความเหมาะสม
86บริเวณอ่านหนังสือชั้ และห้องค้นคว้ามีความเหมาะสม
87เจ้าหน้าที่ต้อนรับดี
88UIdjarqnnQ
89fMVYNZBdJfsOn
90cpgfRFKuwuLeleP
91JkNusVlrvG
92บริการยืม-คืน ด้วยตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ มีความสะดวกและสามารถยืมได้ในจำนวนที่ละมาก ๆ มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
93dGkMazNEsk
94AmUUyEoFo
95เจ้าหน้าที่ให้บริการดี รวดเร็ว
96frviCNmoGisTrP
97LjUwhQRSDYbIdVHt
98EomZuRCoOKnGhH
99พนักงานส่วนใหญ่บริการดีมาก พูดคุยสุภาพ ให้ข้อมูล ช่วยเหลือดีมากๆ สถานที่สะอาด หนังสือจัดแยกเป็นหมวดหมู่สามารถค้นหาได้ง่าย มีบริการห้องค้นคว้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี มีบริการน้ำดื่ม หลายจุดดีมาก มีคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไว้บริการในขณะที่ราคาปริ้นก็ถูกคุ้มค่ากับคุณภาพงานปริ้นที่ได้
100iGCrynLTq
101BxpAYCZATLKBPAW
102dlqfGnMreatvHBMkze
103uSWlDCuvwAiQGoSOJ
104YvoHVWdaTjjM
105KIGtjRQkxXNN
106SvCbUQqqg
107ujHXGTnb
108RvehevKVjDPbc
109GbPeIZUefqVwXfgpHi
110JHdancwSHfzkWCpqjC
111QYPJOQanZjhsHIcslz
112LeCxKroJLlAM
113โดยรวมก็ดี ยกเว้นสภาพอากาศหนาวจนฟันไม่เข้า
114lNcaHTWewVXXAB
115RGXVcKAeWJHTIIsHa
116ifgkojoHlSuQcxCqRT
117VlbRznhgGJVSMZCq
118FXXKySPJPvBEDi
119EaJNkFbv
120xueydBRmghGABF
121QyDUXjwCtIey
122smJJXBfsQabe
123vXmBsljtmetfnxlGMk
124OxhYWItiEDmpNxTans
125zhlOVQDwGHBa
126nVlwiKIawWfWoZfm
127rGehFQkLCWsdkupLfh
128IKqYHuqRROPWRGxv
129YRnLJgquhmaBlVp
130RrEDpDani
131HCtJrioIYId
132nWqIpJVNYkO
133AIFTCiDtjcWWh
134DFcUFPcsxJJ
135ZWlzBZIWGmyHhuEIt
136oWbKdGGiFGBlwyx
137KjDDOsnydjWyjPhdP
138cOAbaqGVaofwcPlLQ
139QVfduODAkeC
140GyQOUysxDo
141rJwDvjQRapnEKJrtkKq
142vZZalzmdBjmLpOXYRT
143VeewpnNgDefrjiV
144TglTabXakBWVqNnLLT
145DhIYZkVDwrzTi
146ความสะอาด
147บริการดีค่ะ น่าประทับใจ
148TxGZFPszV
149nFaKEZbX
150sDfilduAWtRVEtq
151sHbwqJKtbsVQvUqXMJy
152IUidMgsoMYBf
153KZVDZoJnEDYdf
154vSKyYWESgYuRWtml
155ZtalYrYD
156xKEUezFiecEEcEAT
157RVSzWJFpTuhTsPkCMJY
158SFfJcBUI
159XIruDMOmijpsWkhQ
160aJgbYtKhWJhdXmDqNPt
161KrktNbykJM
162RdbGitsUzSzUEs
163iShghIrmf
164jZTdjUOuLvNXYK
165hxDKFNPscqaJnKXDBB
166JXZEbDxaxdJUC
167QbztEGkWYMBRJ
168vZBcxUtJhUmeezsvLT
169VxcuzwXw
170MpwIVMlvzSfPvi
171rYLdLfiQiZ
172DUKyqtHwYyAKi
173RMcIcHFvmcyQTeAUxKu
174pHRSswGAsrNUS
175fFSLPtkFjeJq
176CYmevQiAeV
177zoUxjUvcQmBQzBu
178vewjJTZbvPaeuxeirN
179tomihkszKTuAdc
180sDdfyDDcgCfDiHZkr
181eZMjqDWLLRIQFHrR
182dSPGJDYXX
183uoHXEGBcloveqUulu
184kuHVxDhhbyridWCL
185NNzwlGRgBbnifq
186eNZGeJJCZUgUPxWQzgX
187tEIhOZIHNH
188bXceekGJCF
189TPyjLzPv
190syDJNyepuNPSgDMv
191JctlrYzFce
192TvJyhzvQ
193YpEiaKQnRYoLBcCJL
194hiXMPOLKWekIzRNY
195VsWDvcmEplQYv
196rxDRTyhb
197UrtdXkKbkarsQMJ
198gkewhCxQ
199bwjYQMTSk
200oSTQjVHggK
201YywifnrYnxfOXlGwc
202KvZyLUCEsWgNDlN
203EaiKfwANi
204eenLJnXGMmmUsGdnO
205akQsgKNyrVowWNurpu
206XwBBozhPucJIkfw
207KctLtgWHmFlUdBzc
208jOfJGzCXZKXWRodaEpo
209IFlcNWFpNrWiOrymOVh
210RgkVkCUZOwbV
211jPUSlhDXeet
212GPXaSZlIh
213LJLVGASsZmexaMZzh
214gzNcWuzkinPSQVfJJ
215ZUGNpESg
216ehkNfoLOmJJ
217adJXaMFPfvXuqOpSF
218tIgDpfrBpOet
219TZzcpSOLcQX
220JuyzKwMjJrSEAOwKka

สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

1การส่งเสียงดังภายในห้องสมุด
2การที่นักศึกษาที่แจ้งจบแล้วไม่สามารถยืมหนังสือได้ มันเป็นระบบที่แย่มากๆเลยนะ มหาวิทลัยออกใหญ่โตแก้ปัญหาได้แค่นี้ ไม่ให้ยืมเพราะแจ้งจบแล้ว งี่เง่ามากมา
3ระบบการบริการ รู้สึกว่าตั้งแต่เป็นระบบใหม่ หาอะไรไม่ค่อยจะเจอเลย คิดว่าระบบก่อนดีกว่า
4อยากให้ update software ให้เป็นปัจจุบันครับ
5ข้อมูลต่างๆที่ต้องการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ที่ในห้องสมุดควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆในแสดงในเวบไซต์ให้มีข้อความเหมือนกันด้วย เช่น เงื่อนไขต่างๆใน
6แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานี้ต้องการสอบถามเฉพาะบุคลากรเหรอคะ นักศึกษากรอกแบบประเมินได้หรือเปล่า
7โต๊ะเก้าอี้ที่เป็นไม้ทำให้ลำบากในการนั่งนานๆ น่าจะเป็นวัสดุที่นั่งสบายๆกว่านี้
8ปลั๊กไฟมีจำนวนจำกัด , ห้องน้ำชั้นล่างควรมีเรื่องน่ารู้ให้อ่านเหมือนชั้นอื่น ๆ
9จำนวนหนังสือมีไม่พอต่อความต้องการ
10การบริการ
11บุคคลากรไม่ค่อยเป็นมิตร
12มีหนังสือที่เกี่ยวกับนวนิยายน้อยค่ะ อยากให้มีหลากหลายและครบทุกเรื่องมากกว่านี้ และถ้าหนังสือเรื่องไหนมีคนสนใจยืมเยอะควรมีจำนวนมากกว่านี้เพราะเวลาจองต้องรอนานมากค่ะ
13แอร์เย็นเกินไป
14การเข้าใช้ห้องสมุดมักพบปัญหาว่าบัตรรูดไม่ผ่าน
15ควรมีห้อง silent zone ที่สามารถบริการ 24 ชั่วโมงเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียงพอ และควรแยก zone นักศึกษาป.ตรี และบัณฑิต เนื่องจาก นักศึกษา ป.ตรี
16ห้องที่เปิด 24 ชั่วโมงได้มันมีน้อยมากถึงมากที่สุดคับ เวลาสอบมีที่บันชั้นล่างที่เดียวจุได้ไม่กี่คนคนที่เหลือก็ต้องไปบริจากเลือดให้ยุงอยู่ข้างนอก ผมว่
17บุคลากรให้บริการควรความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ มีความสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดีทุกๆท่าน ข้อควรปฏิบั
18ในช่วงที่มีผู้ใช้งานน้อย ๆ อากาศในห้องเย็นมาก อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ขอเสนอให้ปรับปรุงเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วย
19หาวิธีการที่ดีและเหมาะสมเพื่อลดการเกิดเสียงดังของนักศึกษาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการสอบ
20ไม่มี
21อากาศในอาคารบางวันเย็นมาก , ไม่ประทับใจนักศึกษาช่วยงานห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1
22พนักงานควรให้บริการด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพียงเพราะคิดว่าแค่มาทำงาน
23หัวหน้าบรรณสารทำงานแย่มากไม่ค่อยเต็มใจต้อนรับผู้เข้าใช้บริการ เหมือนแค่ทำไปตามหน้าที่
24จำนวนที่นั่ง เสียงดัง จำนวนหนังสือ
25การจัดหนังสือไม่ค่อยเป็นหมวดหมู่ภาษาไทยอยู่รวมกับภาษาอังกฤษและจัดหนังสือไม่เป็นระเบียบหนังสือวางในแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างทำให้ยากต่อการค้นหาเป็นอย่างมาก และรหัสหมวดหนังสือในชั้นไม่ตรงกับที่สืบค้นในระบบคอมพิวเตอร์ งงมากเวลาเดินหา
26เสนอแนะเพิ่มฐานข้อมูล SAGE ที่เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27อยากให้บุคคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการ ยืม คืน มีสติ และอย่าเอาความรู้สึกที่ไม่ดีมาร่วมในการทำงาน เำพราะผู้มาใช้บริการไม่ทราบหรอกว่า คุณ/เธอมีกิจกิรรมส่งเสียงกับคนใกล้ชิดตั้งแต่เช้า หรือก่อนมาทำงานครับ โปรดเก็บความรู้สึกไม่ดีไว้ที่นั่น ไม่ใช่มาลงที่ผู้ใช้บริการ
28อยากให้ Upgrade Adobe's Flash Player ที่ห้องคอมหน่อยครับ หลายเว็บไซต์ดูไม่ได้เลยครับ
29ร้านกาแฟ ไม่อร่อยมาก ให้น้อยกว่าเจ้าเดิมมาก คือปริมาณก็ไม่เหมือนเดิม แถมยังรถชาติไม่ดี แต่ไม่มีที่ไหนให้เลือกซื้ออีก
30ร้านกาแฟ ไม่อร่อยมาก ให้น้อยกว่าเจ้าเดิมมาก คือปริมาณก็ไม่เหมือนเดิม แถมยังรถชาติไม่ดี แต่ไม่มีที่ไหนให้เลือกซื้ออีก จึงจำเป็นต้องซื้อ
31ร้านกาแฟ ไม่อร่อยมาก ให้น้อยกว่าเจ้าเดิมมาก คือปริมาณก็ไม่เหมือนเดิม แถมยังรถชาติไม่ดี แต่ไม่มีที่ไหนให้เลือกซื้ออีก จึงจำเป็นต้องซื้อ
32ร้านกาแฟ ควรเปลี่ยน รถชาติไม่ดีเลย
33ร้านกาแฟ ควรเปลี่ยน รถชาติไม่ดีเลย
34ที่นั้งในการใช้บริการ
35ที่นั้งในการใช้บริการยังไม่เพียงพอ
36ควรเพิ่มโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ ห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องอ่านหนังสือ ปลั๊กไฟฟ้า(ตรวจสภาพด้วย) ล็อคเกอร์เก็บของ ให้เพียงพอแก่จำนวนนักศึกษาโดยต้องประมาณการจากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด เพราะที่นี่เรียนแบบรวมทุก สำนักฯ, สาขา ไม่ได้มีการแยกเมื่อมีความต้องการใช้มาจึงไม่เพียงพอ รวมทั้งที่จอดรถมอไซด์ ด้วยคับแคบมาก และยังมีการปิดกั้นถนนด้วย
37อยากให้ Update โปรแกรม Internet Explorer เพราะว่ามันตกรุ่นเหลือเกิน เช็คเมลใน Hotmail & Yahoo ไม่ได้เลย อีกทั้งเปิด Youtube ก็ไม่ได้ หลายเว็บไซต์มันไม่รองรับอินเตอร์เน็ตเวร์ชั่นบรรณสารแล้ว
38ควรมีปลั๊กไฟปริมาณที่มากขึ้นครับ กรณีนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมารับบริการ จะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
39หาข้อสอบเก่า วิชาคอมโปร ไม่เจอค่ะ
40ร้านกาแฟ ขนมปังไม่อร่อย กาแฟจืดๆ จางๆ
41ระดับเสียงภายในศูนย์บรรณสาร
42ระบบinternet
43บุคลากร - -* ปากหมาวะ
44บรรณารักษ์พูดใช้น้ำเสียงไม่น่าฟังควรปรับปรุงมากหน่อยเพราะนักศึกษาบางท่านอาจพึ่งเคยใช้งานห้องสมุด
45ระบบสืบค้น ขึ้นสถานะของสื่อไม่ตรงตามความจริง เช่น หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นสถานะ on shelf แต่ไม่พบที่ชั้นหนังสือ และเมื่อไปติดต่อสอบถามปรากฏว่ามีคนจองไว้ ซึ่งตามความจริงควรจะขึ้นสถานะ being held คาดว่าอาจเป็นเพราะความบกพร่องของบุคลากรหรือระบบ เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข
46เเอร์เย็นมากครับ
47ขอเสนอในส่วนของสิ่งเเวดล้อมของบรรณสาร โดยเฉพาะพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ ควรจะจัดพื้นที่สูบที่เหมาะสม โดยที่ไม่รบกวนคนอื่น เพราะพบว่ามักส่วนใหญ่เเล้วพื้นที่สูบบุหรี่จะเป็นใต้ร่มไม้ฝั่งอาคาร C เเล้วเป็นจุดที่ลมพัดเข้ามาที่ลานมีโต๊ะ ถือเป็นมลพิษทางอากาศอย่างมาก
48บุคลากรเอางานอื่นมาทำที่เคาเตอร์ และไม่ยอมให้บริการ บอกว่า มีงานยุ่งอยู่ แล้วมานั่งที่นี่ทำไม ไม่เข้าใจ
491) มุมกาแฟ:อยากให้มีทางเลือกมากกว่านี้หรือปรับปรุงคุณภาพ (ด้านความอร่อย) 2) อยากให้ปรับปรุงทางเดินระหว่างห้องสมุดกับ F1 เพราะสกปรกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด เต็มไปด้วยกรวด ดิน โคลนและความขรุขระ ...รู้สึกว่าเป็นสิ่งเล็กๆ ที่น่าขายหน้าเพราะไม่มีใครจัดการมันสักที (มีการทำระบบระบายนำ้แต่ก็ยังสกปรก) ทั้งๆ ที่มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วและยังเป็นทางหลักที่ต่อระหว่างห้องสมุดกับอาคารอื่นๆ
50เจ้าหน้าที่ชั้น 3 บางคนแสดงกิริยาไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ต้องการให้บริการที่สุภาพกว่านี้
51ควรสามารถดาวโหลดวารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกมหาวิทยาลัยได้
52น.ศ.ที่เข้ามาอ่านหนังสือ บางทีเสียงดังมาก เจ้าหน้าที่ได้ไปเตือนแล้ว ก็ไม่หยุดอีก ทำท่าทางไม่น่ารักใส่เขาอีก โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบ ช่วงหัวค่ำถึงดึก น่าจะมีมาตรการทำโทษกันบ้าง เห็นใจบุคลากรที่ทำงานค่ะ เราเป็นอาจารย์ไปเตือน น.ศ.ก็หยุด แต่พอเจ้าหน้าที่เตือน ไม่หยุด นะค่ะ ช่วยทีค่ะ ห้องสมุดของทุกคน นะค่ะ
53การบริการของบุคลากร อย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี ควรปรับปรุง
54ที่วางหนังสือแออัด หนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลมีจำนวนน้อย อยากให้มีเยอะกว่านี้เนื่องจากต้องนำข้อมูลไปใช้ศึกษาจำพวกหลักฐานเชิงประจักษ์ ขอบคุณค่ะ
55การบริการของพนักงาน
56อุณหภูมิในห้องสมุด,ทรัพยากรหนังสือน้อย
57เสียงดังของ นศ.
58เวลาให้บริการ
59ไม่พึงพอใจในการรับบริการตั้งแต่หน้าประตูเลย พอเข้าไปข้างในได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ญ คนนึง สอบถามการใช้บริการ ยืมVDO พูดจาไม่พเราะ ทำหน้าเหมือนไม่ต้อนรับ แล้วแบบนี้เหมาะแล้วหรือที่จะเอามาเป็นพนักงานต้อนรับด้านหน้า
60ขณะนี้บรรณสารเปลี่ยนช่องทางในการเข้าและออกใหม่ ซึ่งหนังสือที่จะยืมอยู่ในอาคารเก่าเสียส่วนใหญ่ แต่กลับให้บริการยืมที่ทางเข้าออกในอาคารใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่เหมาะสม และขอเสนอให้มีการเปิดใช้ทางเข้าออก 2 ทาง คือให้เปิดทางเข้าออกเดิมที่ในขณะนี้ปิดไปแล้วด้วย
61ควรมีปลั๊กไฟให้เยอะกว่านี้ ส่วนใหญ่มันใช้งานไม่ได้
62เจ้าหน้าที่ศูนย์พาบุตรมาวิ่งเล่นส่งเสียงดังในห้องสมุดโดยไม่ว่ากล่าวตักเตือน ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
63ควรเปิด 24 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้และควรมีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะกว่านี้
64เวลาปิดบริการ 17.00 น. แต่เหตุใดจึงมาปิดตั้งแต่ 16.30 น. และปิดไฟทันที เพื่อต้องการไล่ให้นักศึกษาไปเร็วๆ ใช่ไหม? ไม่ควรทำพฤติกรรมอย่างนี้ นำไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วนด้วย...
65อยากให้มีที่หย่อนส่งหนังสือส่งไว้ข้างเครื่องอัติโนมัตเผื่อเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ล่มอย่างเช่นช่วงสงกรานต์นี้
66เอกสารต่างที่ให้Download
67บรรณสารตึกเก่า ควรจะมีบรรณรักษ์คอยให้บริการด้วย เพราะถ้าหาหนังสือไม่เจอ จะต้องวิ่งไปตึกใหม่ซึ่งเสียเวลามาก เพราะอยู่ชั้นล่างจะต้องวิ่งขึ้นลงไปมา
68ไม่ควรปิดบรรณสารเก่าเร็วเกินไป ควรปิดพร้อมกับโดยเฉพาะช่วงสอบเนื่องจากที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอ
69ขอให้ปรับด่วน คุณภาพของร้านถ่ายเอกสาร แย่มาก คุณภาพต่ำสุดๆ (ห่วยมาก) แถมการบริการแย่มาก ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ร้านถ่ายเอกสารชั้นหนึ่ง ไม่รู้ว่าเพื่อผลประโยชน์หรือว่าอะไรนะ แต่น่าจะเห็นใจคนใช้บริการบ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารศูนย์คงไม่ได้ใช้ไม่รู้หรอกว่ามันแย่ คุณภาพต่ำแค่ไหน ร้านดี ๆ มีเยอะแยะ ทำไม่เลือกร้านที่คุณภาพต่ำมาก็ไม่รู้ อยากให้ หนึ่งเสียงนี้เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ไหมครับ ขอบคุณมากนะครับถ้าจะรับไปพิจารณา ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ ก็แล้วไปนะครับ
70ตอนกลางคืน ควรเปิดบรรณสาร 1 เพราะทั้งที่บรรณสารกว้างขวางแต่กลับใช้บรรณสาร 2 อย่างเดียว ทำให้มีที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอ อีกทั้งห้องค้นคว้าเดี่ยวน่าจะเข้าได้สองคนก็ได้แต่กลับเข้าไม่ได้ ทั้งที่สามารถนั่งได้ และติวด้วยกันได้ถ้ามากันสองคน
71บรรณสารจะการเป็นสวนสนุกของเด็กน้อยไปแล้ว ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิมาก ขอให้คนที่พาลูกหลานมาที่นี่ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
72เป็นห้องสมุดที่เสียงดังมากที่สุดเท่าที่เคยเข้ามา น่าจะมีมาตรการจัดการเรื่องเสียงดังที่เข้มงวดมากกว่านี้ ห้องประชุมชั้นบนสุดหลังจากจัดอบรมต่างๆคนต้องเดินลงบรรไดมาด้านล่าง ซึ่ง100% ของผู้ที่มาอบรมและออกจากห้องประชุมส่งเสียงดังตลอดระยะเวลาที่เดินผ่านชั้นสามที่เป็นจุดนั่งทำงาน/อ่านหนังสือ ถ้าเป็นห้องประชุมชั้นล่างหรือไม่ก็มีบรรไดแยกออกไปเลยคงดี
73ห้องค้นคว้าเดี่ยว มีการจองเต็มตลอดเวลา แต่เมื่อมาใช้จริงเห็นได้ว่าคนที่จองไม่มาใช้ห้องในเวลาที่ตนจองไว้ ตรงนี้น่าจะมีมาตรการจัดการสำหรับคนจองแล้วไม่มาใช้ห้อง เพราะเห็นแจ้งไว้ว่า ไม่มาหลังเวลาจอง 15 นาที หมดสิทธิ์ใช้ห้อง แต่หน้าจอคอมยังมีการจองอยู่ สถานะห้องค้นคว้าไม่ว่าง ทำให้คนที่ต้องการใช้งานจริงไม่ได้ใช้งาน
74บุคลากรบางท่านต้องเปลี่ยนแนวความคิดของ การบริการด้วยใจ อย่างมืออาชีพของ
75vAVuZUrLKPhIShRAcb
76ไม่สามารถใช้เข้า Vpn จากบ้านภายนอก มทส ได้ ทั้งที่มี account แล้ว
77บริเวณด้านล่างชั้น1เหม็นมาก...ไม่แน่ใจว่าเกิดจากร้านกาแฟไม่บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งหรือไม่ (ร้านถ่ายเอกสารไม่ไฮโซและไม่ค่อยทันสมัยเมื่อเทียบกับที่อื่นๆในหมาวิทยาลัย)
78เก้าอี้ช่วงสอบมีน้อยเกินไป น่าจะจัดเก้าอีกเสริมได้อีก เพราะส่วนใหญ่แล้ว โต๊ะสามารถนั่งได้ 2-3 คน (แชร์กัน) แต่จำนวนเก้าอี้ไม่พอ
79การให้บริการไม่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของปํญหาที่เกิด การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าทีีในบางกรณียังไม่สมเหตุผลต่อปัญหาที่เกิดจริง
80ควรปรับปรุงหรือเพิ่มห้องน้ำด้านตึกเก่า เพราะเมื่อถึงเวลาปิดทำการแล้วบริเวณโถงชั้นล่างตึกเก่ายังมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่ห้องน้ำที่ใช้ได้มีเพียงไม่กี่ห้อง และจะสกปรกมากเวลาค่ำ คนที่มาใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิดถึงเที่ยงคืนต้องไปใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาด และมีอย่างจำกัด
81ิ่งระบบการจองห้องค้นคว้ายังต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งพบว่ามีห้องว่างแต่ในระบบแจ้วว่าห้องไม่ว่าง การยกเลิกสิทธิ์การใช้ห้องควรปรับให้มีเหตุผลมากกว่าที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น จองใช้ห้องต่อเนื่อง ๓ ชม. แต่ ชม.แรกมาแจ้งสิทธิ์ช้าเกิน๑๕นาทีจะโดนยกเลิกสิทธิ์ทั้ง ๓ ชม. และในวันนั้นจะมีสิทธิ์จองใช้ห้องอีกแค่ ๓ ชม.ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่สมเหตุผลอย่างยิ่งเพราะผู้จองต้องการใช้ห้องต่อเนื่องแต่ต้องเสียสิทธิ์การจะใช้ห้องไปทั้งหมด โดยยังไม่ได้ใช้ห้องเลย ซึ่งการยดเลิกสิทธิ์แบบนี้ไม่แสดงภูมิปัญญาการตั้งเงื่อนไขการใช้ห้องค้นคว้าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่อย่างใด
82ิ่งระบบการจองห้องค้นคว้ายังต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งพบว่ามีห้องว่างแต่ในระบบแจ้วว่าห้องไม่ว่าง การยกเลิกสิทธิ์การใช้ห้องควรปรับให้มีเหตุผลมากกว่าที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น จองใช้ห้องต่อเนื่อง ๓ ชม. แต่ ชม.แรกมาแจ้งสิทธิ์ช้าเกิน๑๕นาทีจะโดนยกเลิกสิทธิ์ทั้ง ๓ ชม. และในวันนั้นจะมีสิทธิ์จองใช้ห้องอีกแค่ ๓ ชม.ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่สมเหตุผลอย่างยิ่งเพราะผู้จองต้องการใช้ห้องต่อเนื่องแต่ต้องเสียสิทธิ์การจะใช้ห้องไปทั้งหมด โดยยังไม่ได้ใช้ห้องเลย ซึ่งการยดเลิกสิทธิ์แบบนี้ไม่แสดงภูมิปัญญาการตั้งเงื่อนไขการใช้ห้องค้นคว้าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่อย่างใด
83เรื่องการตรวจสอบของเวลาส่งคืน
84เน็ตช้า เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
85ต้องการให้มี journal of american academy of pediatrics ในฐานข้อมูล
86NrcTMnMrgK
87ขอสอบถามเกี่ยวกับ silent zone3 ตรงบรรณเก่า เป็นห้องส่วนบุคคลหรือสาธารณะค่ะ จะเข้าไปใช้บริการแต่ไม่มีที่ว่างเลย ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ มีแต่ของว่างจองไว้ที่โต๊ะตลอดข้ามวันข้ามคืน ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ รู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขอบคุณค่ะ
88NbImtmktkEMofMPEsG
89ปรับอุณหภูมิให้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมคะ อากาศมันเย็นมากๆ โดยเฉพาะชั้น 2
90ylvlphbgpfq
91NxHuqPPa
92nfQUMNHLwOuwqOakHf
93FMPdHzQzsoOxOPqS
94บุคลากรบางคน มีพฤติกรรมที่เข้มงวดเกินไป ทำให้ในบางครั้งไม่อยากจะเดินเข้ามา หรือไปติดต่อที่เคาน์เตอร์
95FxssvHhSwrmJXEwxq
96หนังสือมีจำนวนน้อย
97หนังสือมีจำนวนน้อย
98โต๊ะนั่งไม่เพียงพอ แสงสว่างไม่เพียงพอ
99จำนวนหนังสือและหนังสือใหม่ ทางวิศวกรรม
100ควรทำทางเดินที่มีหลังคาจากที่จอดรถถึงตัวตึก
101น่าจะมีหนังสือภาษาไทยที่ใหม่ ๆ บ้างครับ โดยเฉพาะ หนังสือคอมพิวเตอร์
102ควรปรับปรุงประตูทางออก เนื่องจากบางครั้งนำหนังสือที่ยืมแล้วไปแต่ประตูก็ร้องเตือน. ร้านกาแฟขายแพงไปไม่เหมาะกับราคานศ. แสงสว่างบริเวณที่อ่านหนังสือนอกอาคารน้อยไป
103ควรปรับปรุงประตูทางออก เนื่องจากบางครั้งนำหนังสือที่ยืมแล้วไปแต่ประตูก็ร้องเตือน. ร้านกาแฟขายแพงไปไม่เหมาะกับราคานศ. แสงสว่างบริเวณที่อ่านหนังสือนอกอาคารน้อยไป
104การปรับปรุงฐานข้อมูลทางวิชาการ ที่สามารถเข้าถึงได้ทางเวปไซด์ ยังใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกนัก
105GDSWbbljyTTI
106zkGJKjwlFOuNB
107LuIoUvcRKuP
108เวลาเปิดใช้บริการศบส. ใน library.sut.ac.th/ ซึ่งหายากเหลือเกิน ให้เพิ่มตรงนี้ด้วย
109nYgeweYqCb
110บริการสถานที่อ่านหนังสือ ห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม น่าจะมีมากกว่านี้ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรมีความสเถียร ไม่สะดุดหรือติดขัดบ่อยครั้ง
111YoeZhQoufObNgA
112GpSwIBZznJzi
113มีนศ.คุยกันเสียงดัง รบกวนผู้มาใช้บริการท่านอื่น น่าจะมีมาตรการแก้ไข
114ควรขยายระยะเวลาและวันในการให้บริการในช่วงปิดภาคเรียนให้มากกว่านี้, ห้องน้ำชั้นล่างไม่สะอาด กลิ่นเหม็น ไม่มีกระดาษชำระ, ห้อง silent zone และห้องคอมพิวเตอร์ชั้นล่างเครื่องปรับอากาศชำรุด, ควรจัดให้มีห้องปรับอากาศไว้บริการให้เพียงพอและพร้อมใช้งานบริเวณชั้นล่่างอาคารหลังเดิม
115XXhWYQAaf
116Jdhkmspije
117yJngolmudKlElAGv
118วันที่ 12/9/2558 ในช่วงบ่าย ขอกล่าวถึงการบริการของ พนง บางท่านที่มีการใช้คำพูดโดยไม่ให้เกียรติ โดยกล่าวประมาณว่า "คนที่จองห้องค้นคว้าคงเป็นพวกที่ไม่ตั้งใจเรียนในห้องแล้วเอาแต่มาหวังติวนอกเวลา" ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครนอกจากกลุ่มพวกผม และแน่นอนคุณไม่ควรพูดเช่นนั้น ถึงเราจะไม่ตั้งใจเรียนคุณก็ไม่ควรพูดเช่นนั้น เพราะนั่นคือสิทธิส่วนบุคคล หรือเรื่องส่วนตัวของเรา คุณไม่มีสิทธิมาตัดสินในตัวของเรา และผมก็ไม่ได้จองห้องเพื่อไปติว แต่จองห้องเพื่อไปทำโปรเจค อยากจะฝากนะครับว่าคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว และการพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ควรเป็นไปในทางที่ดีเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยนะครับ วันนี้ผมผิดหวังมาก ผิดหวังมากจริงๆ และเรื่องตั้งใจเรียนนั้นหรือไม่นั้นคุณก็ไม่ควรตัดสินนะครับ เพราะผลการเรียนของกลุ่มผมในวันนี้ก็ไม่ได้มีใครบกพร่องในเรื่องของการเรียนสักคน เราก็เข้าเรียนกันทุกครั้ง ตั้งใจ ทุ่มเทกันทั้งนั้น ส่วนเรื่องการแตะบัตรเข้า ไม่ใช่เราแตะกันไม่เป็นนะครับ แต่เป็นเพราะเรากำลังบอกเพื่อนในกลุ่มว่า เวลาที่บัตรอยู่ในกระเป๋าก็สามารถแตะได้เช่นกันและกำลังทดลองพูดคุยหลักการการทำงานของเครื่องกันแล้วก็ทำให้เขาดูครับ ไม่ได้มีเจตนาหรือัคติใดๆต่อ พนง ท่านนี่นะครับเพราะตอนปีหนึ่งผมเจอเขาผมก็ยอกมือไหว้เขาตลอด แต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะพูดแบบนี้ออกมา
119แอร์เย็นเกินไป ทำให้ไม่สมาธิในการทำงานหรืออ่านหนังสือ ควรปรับปรุงให้แอร์อยู่ในอุณภูมิที่พอเหมาะ ควรปรับแก้โดยด่วน!
120eyJwTXHHrYxnuWKfS
121IkjhhVHxPzttUaW
122EDZIGUhCqYATSwpUzor
123egmGcJDPXDBertlfa
124saPJDyaoZuUyb
125NcbxeTdl
126DUTRWRIgQn
127thFFUkSHusoXF
128uGFOwakPfhO
129qDqAMbmrqFsjR
130MEjHXXbdIRaWytkjF
131guDHjZPziVf
132เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะ คราวก่อนมาดูหนัง 3d ให้แค่แว่นมา ต้องขึ้น-ลง หลายรอบมาก พอให้หูฟังมาถ่านก็หมด วันนี้ห้องกลุ่มจองไว้ บอกว่ารอคิวก่อนหน้าหมดเวลาก่อน จนเลยเวลามา 7 นาที เซ็งมากๆค่ะ ตัวเองเลยยืมห้องเดี่ยวแล้วคืนช้า 2 นาที ระะบบขึ้นแจ้งเตือนเลยค่ะว่าคืนห้องช้า ลงไว้วันที่ 30 มีนาคม 2556 ตอนนี้ยังอยู่ แล้วถามว่าวันนี้ทำอะไรบ้างไหม นั่งนิ่ง ไม่มีกล่าวเตือน จริงๆ7 นาทีนี้ต้องโทรไปตามนะคะไม่งั้นไม่ออก..นี่มันเรียกว่าอะไรกันคะ...ถ้าอย่างงั้นคราวหน้าหนูจะรอโทรตามเช่นกันค่ะ โทษกันไม่ได้นะคะ ในเมื่อไม่เคารพสิทธิกันก่อน
133LHnbXWXzhoxkAYpB
134ขอเสนอแนะในส่วนของบันไดที่อยู่ภายในบรรณสารทุกแห่ง ควรมีป้ายระบุอย่างชัดเจนหรือลูกศรแสดงทิศทาง การเดินขึ้นลงบันได จากที่สังเกตเห็นและประสบกับตัวเอง คือ แต่ละคนก็จะเดินขึ้นลงแบบไม่เป็นระเบียบ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การเดินขึ้นลงสวนทางกันอาจก่อนให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความชัน(ไม่ใช่พื้นราบ) แต่ละบุคคลก็มีงานหรือธุระ อาจจะต้องเดินผ่านบันไดด้วยความเร่งรีบ จึงต้องการความสะดวกและรวดเร็ว จึงแจ้งข้อเสนอแนะมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความเคารพ
135ควรปรับปรุงองศาของแอร์ หนาวมากจนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วคะ คนร้องเรียนเยอะแต่ก็ไม่ปรับปรุง
136FyhEipFnRrtzY
137KpruLpGIA
138cYNAVhNtYuVUam
139lzMuWSYdsED
140xBUzFwdxLS
141XuyIzWQjYxYr
142FPdBmSbgn
143pefNdXBAK
144tVzOMDHmO
145Rxgvfygh
146yXYraUPP
147VjKfDnVv
148fBLVcYDXMAnE
149mmuTLzIViNxgKQ
150ykYKJwUmvG
151lPNgNTsV
152JmEwMBlUA
153mOWbelsTGK
154dCsFCQweFMZBPtbsSpa
155KgBLcYvs
156ZrgEbaKlWZcZ
157ktPgplzJXIdbVrav
158lCNExOAeped
159hEFEZyTQoIUvdDh
160Dmysodcb
161bXmcmWEWLsEwVua
162EOwKZiAolHxMLrrE
163WXjOoAcJVPkLK
164giRZBsKOLPhk
165zySBkntCxVYI
166ITYvcQhddAvkmGEzARz
167ooUKHgaEJwbdWzBIJ
168คนที่มาใช้บริการยังมีการพูดคุยกันนะคะ ซึ่งรบกวนสมาธิมากเลยค่ะ อยากให้ช่วยปรับปรุงเรื่องนี้มาก ๆ ค่ะ
169ช่วงเช้ามักจะมีพี่พนักงานขี่รถมอเตอร์ไซต์ เข้ามาจอดข้างห้อง Silent Zone 3 (ทางขึ้นคนพิการ) เป็นประจำ หนูว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ เชื่อว่าสถานที่ตรงนั้นไม่น่าจะอนุญาตให้ขับรถเข้ามาได้ ครั้งสองครั้งหนูคงไม่เอ่ะใจแต่พี่เขาจัดได้ทุกวัน ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะไม่รู้อะไรควรไม่ควร
170FftkJAfQJqoaWpROHFG
171FUfPZmvqDBjIhXqFSEy
172TBESEIzlUVlRxWkMa
173fXoeRwKKG
174gfBKTKJVdWGwjeHLF
175MheQhQsj
176rzJGDQGQxRXTpUAlxXM
177XeknWSdhrmqgUvMBuH
178RVHmbOtsBD
179KxDSdMoffijAiZm
180UexJhhiGjllhiRtxtv
181udJRQNrI
182wGFIieGHzPBuqatnR
183burmqWvLzkWruUo
184RFAuLaeAUUWaFhO
185AmVkLykNtjiiFFmx
186UHayOyruDH
187ZdYBonsZV
188TrmgrICejbeiZiUaI
189lUtmjWcLUOuN
190pJCRNYRHLr
191CTlizHrxxm
192bijfXMvojO
193lJHjgpdVIJnRya
194YFUDBIbqPIf
195zijOpamqYFDVC
196lNFGjkFRyj
197WBhyAGVCyPgG
198yynIvRPBH
199CsRIHOsvtVYaoPNcOY
200eJXXTAkwbZlsRbgOW
201piYFavHuMKU
202crwtIpcUyVnYtVHA
203bBpddgbAWsmVeKYE
204NFIiuakEx
205flYzfCmirn
206BmxmwXYtXaneV
207eiOATuuTeUfXAe
208BinWlALRBPrm
209DVNkDKiqWJZDWFbSdLF
210QjTaDsXdt
211sYnapOoxIeCKAQjuMk
212XdDzdPAxHsftAkj
213bKCdRFcVMWJEj
214EbexrVHJAhaoSB
215etSqnOIFcvEEWVU
216MsThgsEofBj
217GQEmSezkoHVSFydao
218FBnZBkZiOv
219RXkdRwfdlrudzTvd
220sULHdRoPyzfJEGm
221KrhAIGjksqNaLWWt
222ZWrOsASYAkVOAYw
223XvodNbxdpiDWhGYs
224LPYpmymeYxhFXIv
225USMItdBdyTiIoPSLgF
226xOhboBWhzOIEwcu
227zmYIVLOKFIRdrfeeAMX
228ควรมีห้องทบทวนแบบ2คนและควรมีมาตรการผู้ที่จองห้องแล้วไม่มามากกำหนดที่ทำให้คนๆนั้นเห็นความสำำำคัญมากกว่านี้และควรประกาศบทลงโทษให้ทุนคนทราบ
229ZuDKEhCXOeU
230djwawwvUlAtTCU
231UAOCzPcFhag
232PrjhyOPrvtWpdKAk
233PFJWKqKSUf
234ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ค่ะ มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงขอบทำหน้าตาเหมือนไม่อยากให้บริการ ไม่ค่อยจะเช็คอะไรให้ พูดจาเหมือนไม่พอใจตลอดเวลาบางครั้งมีการทำปากเบะใส่ นศ ที่เข้ามาใช้บริการด้วย
235XQdSTlWI
236sxVeIgfpPMWaRT
237kCpGSiQCISSPEMwrfP
238น่าภูมิใจแทน มีกระเป๋านักศึกษามาใช้บริการเต็มไปหมดเลยค่ะ และถ้าชั้น 2 มีของขายจะดีมากเลย เพราะบรรยากาศเหมือนตลาดมาก สู้ๆค่ะ
239fsHWQvNrVVSOeNGwOQ
240vDKVFeywYqsohIrQT
241PoSXZCwMroZhMizjc
242wDlgVmgMmNLeohLGG
243xHaYKpuUjHB
244OvUCWlOcl
245IaRXxplVadfKEB