ศูนย์บรรณสารฯ มอบถุงใส่ยาให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเดือนแห่งความรัก

ศูนย์บรรณสารฯ มอบถุงใส่ยาให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเดือนแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 13 กุมภา…
Read More
ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบกล่องกระดาษในแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ
ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดมิตรภาพ โครงการ Back to School #15

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดมิตรภาพ โครงการ Back to School #15

     …
Read More
ศึกษาดูงาน ISO 14001:2015  ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ISO 14001:2015 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   &n…
Read More
ศูนย์บรรณสารฯ จัดแสดงนิทรรศการ “เส้นทางสู่การเป็น…บรรณสารสีเขียวอย่างยั่งยืน”

ศูนย์บรรณสารฯ จัดแสดงนิทรรศการ “เส้นทางสู่การเป็น…บรรณสารสีเขียวอย่างยั่งยืน”

          เมื่อวันที…
Read More
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ต่ออายุ)
เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เอกสารระบบการจัดการส…
Read More
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563

DASHBOARD

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน

การใช้น้ำ

การพับถุงใส่ยาจากวัสดุเหลือใช้

ปริมาณขยะรวมและขยะรีไซเคิล อาคารบรรณสาร

ปริมาณขยะส่งกำจัด

ปริมาณขยะส่งจำหน่าย

ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในสำนักงาน