ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่งมอบถุงใส่ยาให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่งมอบถุงใส่ยาให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 11 กุมภา…
Read More
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

           นายบดินทร…
Read More

DASHBOARD

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน

การใช้น้ำ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละของมูลค่าสินค้า/บริการ

ปฏิทินกิจกรรม