ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ณ อาคารบรรณสาร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ณ อาคารบรรณสาร