20 กันยายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
20 กันยายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS

วันที่ 20 กัยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.  (ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.)
อบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** คลิกอ่านวิธีเข้า MS Teams ผ่าน Browser สำหรับคนที่ไม่มี user MS Office 365
Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting / คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุม 


Click here to join the meeting
Meeting ID: 477 385 492 204 
Passcode: gnWBdo 

 

**หมายเหตุ โปรดติดตั้งโปรแกรม EndNote ก่อนเข้าอบรม (link http://library.sut.ac.th/clremsite/?m=article&article_id=10)

เนื้อหาการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
แนะนำเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความ รายงานการประชุม กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทั้งของไทย และต่างประเทศ

ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เช่น การค้นหาหนังสือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สกว. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์, ACS, AIP/APS, ScienceDirect, Wiley-Blackwell, SpringerLink, Emerlad, DAO, SCOPUS เป็นต้น


เนื้อหาอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9

แนะนำโปรแกรม EndNote X9 การนำรายการอ้างอิงเข้าสู่ฐานข้อมูล การเลือก / ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงมาอ้างขณะเขียนรายงาน

ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม EndNote ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำโปรแกรม EndNote มาใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงได้ด้วยตนเอง
 
 
ช่องทางการติดตามประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เว็บไซต์ : library.sut.ac.th
E-mail : library@sut.ac.th
Facebook : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Line : @sut-library
โทร. : 0-4422-3087-88
ที่อยู่ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนการค้นคืนสารสนเทศ และ EndNote