สิ่งอำนวยความสะดวก - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก


 
ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง
บริการยืมหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
วีดิทัศน์แนะนำการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง
บริการรับคืนหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จำนวน 8 จุด ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.  อาคารบรรณสาร
2.  อาคารเรียนรวม 1
3.  อาคารเรียนรวม 2
4.  อาคารวิชาการ 1
5.  อาคารวิชาการ 2
6.  อาคารเครื่องมือ 9
7.  หอพักสุรนิเวศ 4
8.  หอพักสุรนิเวศ 7-8
วีดิทัศน์แนะนำการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
SUT WiFi
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทั้งภายในและรอบอาคารบรรณสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น พิมพ์เอกสาร และ Zoom meeting ผู้รับบริการสามารถ Login ใช้งานด้วยรหัส SUT Wifi Account ตามจุดที่ให้บริการ ดังนี้
1) อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 1 ณ Online Information Access Room จำนวน 5 เครื่อง
2) อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 3 ณ Computer Zone จำนวน 5 เครื่อง และห้องอบรม (Training Room) จำนวน 38 เครื่อง
เครื่องสแกนเอกสาร
บริการเครื่องสแกนสำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นและพิมพ์ผล จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2
บริการ Ask a Librarian
บริการรับแจ้งปัญหา สอบถามข้อมูลกับบรรณารักษ์ผ่านเครื่อง IP video phone ที่มีจอแสดงภาพคู่สนทนา จัดให้บริการ จำนวน 5 จุด ได้แก่ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 และ 3
eBook reader
บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถบรรจุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้กว่า 3,500 เล่ม ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
วีดิทัศน์แนะนำ e-book Reader
iPad
บริการ iPad สำหรับสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ นิตยสาร บทความอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาศัพท์ ดูหนัง ฟังเพลง ติดตามข่าวสารและ Application ต่างๆ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
iPod
บริการเครื่องเล่นมัลติมีเดียขนาดเล็ก (iPod) สำหรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
CyberDict
บริการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมคำศัพท์จากพจนานุกรมกว่า 60 เล่ม สำหรับฝึกออกเสียงคำศัพท์ได้ 4 ภาษา เรียนรู้รูปแบบคำศัพท์และรูปแบบประโยค พร้อมฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง และเกมฝึกทักษะ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
Quicktionary
บริการปากกาแปลคำศัพท์ รวบรวมคำศัพท์ทุกสาขาวิชากว่า 200,000 คำ หน้าจอแสดงคำที่ถูกสแกน คำแปล และออกเสียงคำหรือประโยคที่ถูกสแกน โดยสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสเปน ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
LED TV
บริการ LED TV เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Note Book สำหรับนำเสนอ รายงาน และทบทวนรายวิชา จัดให้บริการภายในห้องค้นคว้ากลุ่ม G01-08
Mini Projector
บริการเครื่องฉายภาพขนาดเล็กสำหรับนำเสนอ รายงาน และทบทวนรายวิชา ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
วีดิทัศน์แนะนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
ปลั๊กพ่วง
บริการปลั๊กพ่วงสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุด ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
โคมไฟตั้งโต๊ะ
บริการโคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุด ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
กระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ
บริการกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือให้ยืมออกและระยะเวลาในการยืมเช่นเดียวกับหนังสือ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1
โต๊ะญี่ปุ่น
บริการโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุดและเก็บคืนที่จุดให้บริการ จัดให้บริการ ณ บริเวณข้างลิฟต์ อาคารบรรณสาร ชั้น 2
รถเข็นใส่หนังสือ
บริการรถเข็นพับได้ขนาดเล็กนำไปใช้ภายในห้องสมุดและเก็บคืนที่จุดให้บริการ จัดให้บริการ ณ บริเวณข้างตู้ฝากสัมภาระ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
ตู้เก็บสัมภาระ
บริการตู้เก็บสัมภาระ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งรหัสเปิด-ปิดตู้เก็บสัมภาระได้ด้วยตนเอง จัดให้บริการ จำนวน 2 จุด ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
สายสำหรับเชื่อมต่อจอ LED TV มีให้บริการ 2 แบบ ได้แก่
1) USB-C to digital AV ใช้ได้กับ Mac, iPad, Tablet โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C กับจอภาพ HDMI รวมถึงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB แบบมาตรฐานและสายชาร์จ USB-C ได้ในเวลาเดียวกัน
2) Lightning to digital AV adapter ใช้ได้กับ iPhone, iPad, Tablet โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่มีช่องต่อ Lightning