รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 21 ธันวาคม 2565 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 21 ธันวาคม 2565 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878)

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1ลีซ่า โบร์มันน์ เทคโนโลยีดิจิทัล
2ชลสิทธิ์ อภิวรากุล เทคโนโลยีดิจิทัล
3รังสิยากรณ์ พันธโคตร ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
4อนันทศักดิ์ จงกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัล
5ธนภัทร จินตวัฒนกุล เทคโนโลยีดิจิทัล
6ชัชศา ชอบอิสระ เทคโนโลยีดิจิทัล
7เบญจวรรณ ถริปภัสสโร เทคโนโลยีดิจิทัล
8รวิกร สิริโรจนานนท์ เทคโนโลยีดิจิทัล
9ศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
10ภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์ เทคโนโลยีดิจิทัล